استان

شاسی

گیربکس

وضعیت بدنه

سوخت

رنگ

آگهی سبز
photo_2018-01-04_12-21-44

95، پراید، 111SX

خراسان رضوی

بیمه تا اسفند 96.

کارکرد 40000 کیلومتر 20,800,000 تومان
photo_2018-01-04_12-20-40

91، پراید، 132 ساده

خراسان رضوی

تخفیف بیمه کامل.بیمه تا 97/6/26

کارکرد 108000 کیلومتر 16,700,000 تومان
photo_2018-01-04_12-20-19

90، پراید، 131SL

خراسان رضوی

بیمه یکسال کامل ، لاستیک ها نو، شاسی ها سالم.

کارکرد " کیلومتر 14,300,000 تومان

استان

شاسی

گیربکس

وضعیت بدنه

سوخت

رنگ


motorbycickle>